KE-YAP Kendine Yardım Atölyesi

  • KE-YAP Kendine Yardım Atölyesi

Proje Sahipleri:  Umut Çocukları Derneği ve Sokak Kedisi Dergisi

Proje Ortakları: Hsbc Gönüllüleri, Umut Çocukları Derneği ve Sokak Kedisi Dergisi

Proje Koordinatörleri: Ferhat Şahin, Ezgi Özcan, Çiğdem Arman, Ülker Baskın,  Filiz Erdoğdu, Özkan Yazan, Alp Alper.

Özet:

Keyap (Kendine Yardım Projesi) kapsamında yapılan saha – sokak çalışmalarında 18 – 30 yaş arası madde bağımlısı sokak yaşayanlarının maddeden arındıktan sonra,  istihdamını sağlamak. Umut Çocukları Derneği İladım İstasyonu’nda tekstil ürünlerinin üretilip pazarlanması,  pazarlanan ürünlerden gelir elde edilmesi, elde edilen gelirin, proje kapsamında çalışan gençlere ve projemizin sosyal faaliyetlerinde kullanılmak üzere Keyap Atölyesi çalışmaları başlatılmıştır. Sokakta yaşayan gençlerin ve maddi durumu iyi olmayan aile bireylerine meslek edindirerek hem kendilerine hem de topluma yararlı olmaları sağlanacaktır. Eğitmenler gözetiminde araç –  gereç (makine) kullanmayı öğrenerek meslek edinmeleri sağlanacaktır. Kişiler aldıkları eğitiminin sonunda isteklerine bağlı olarak, ilgili kurumlara vasıflı eleman olarak yönlendirileceklerdir.  Uygulamaya konulacak projemizin gerçekleştirilebilmesi için, sosyal sorumluluk çalışmaları yapan diğer kurum ve derneklerle bağlantılar kurulup, iş ihtiyacı olan kişilere ulaşılarak meslek edinmeleri sağlanmaktadır.

Proje ile ilgili basında yer alan haberi incelemek için: Kendine Yardım Atölyesi başlıklı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Mayıs 31, 2012