Gönüllülük Esasları

  • Gönüllülük Esasları

Umut Çocukları Derneği Gönüllüsü Kimdir?

Toplumun yararına olduğu düşünülen  hedefe ulaşmak için; Umut Çocukları Derneği bünyesinde sürdürdüğü proje ve sosyal çalışmalarda, maddi karşılık ve  çıkar beklentisi içinde olmayan tüm faaliyetlere kendi rızasıyla katılan bireydir.

Gönüllüler Neden Önemlidir?

Umut Çocukları Derneği  toplumun en önemli yarası olan,  çeşitli olumsuz olgular sebebiyle aile ortamından uzak sokaklarda yaşamak zorunda kalan, aynı zamanda (uçucu-uyuşturucu) maddelerin yanı sıra suça bulaşmış veya suç potansiyeli ön görülen (aile, akraba, benzer kişi ve kötü niyetli gruplarca) istismar edilen veya her türlü istismara açık olan çocuk, ergen, genç, yetişkin bireyler kapsamında sosyal çalışmalar yapmak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmek, (kurtarıcı-koruyucu- önleyici- engelleyici-iyileştirici) eğitim kurumları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer kişi, topluluk ve kurumlara katkı sağlamaktadır.

Gönüllülerden destek alınması, daha çok ihtiyaç sahibi bireye fayda sağlayacaktır.

Gönüllü, Umut Çocukları Derneği’nin hizmet ve çalışmalarının toplum tarafından görünürlüğünü, bilinirliğini arttırmak adına katkıda bulunmalıdır.

Gönüllülerin desteği, geçmişini sokakta yaşamak zorunda kalmış ve gündelik hayata adapte olmaya çalışan gençlerin motivasyonlarını artıracaktır.

Umut Çocukları Gönüllüsü

Umut Çocukları Derneği’nin sınırlı bütçelerle ve güçlükle yürüttükleri projeler, gönüllülerin desteğiyle hayata geçirilebilecektir.

Gönüllüler, Umut Çocukları Derneği  ile toplum arasında köprü görevi göreceklerdir.

Gönüllüler, Umut Çocukları Derneği hizmetlerinin daha etkili olmasını sağlayacaktır.

Gönüllülük; bireylere bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi nitelikler kazandıracaktır.

Umut Çocukları Derneği’nin ve Gönüllülerin  Ortak Sorumlulukları

Gönüllü, Umut Çocukları Derneği’nin yürüttüğü sosyal çalışmalara kısmen katkı sağlar, resmi düzeyde temsilcisi değildir.

Gönüllü,  Umut Çocukları Derneği adına bağlayıcı sözleşmeler yapma, taahhütlerde bulunma, organizasyonlar düzenleme gibi  herhangi bir parasal işlemde bulunamaz.

Gönüllü,  uygun olduğu zaman dilimini kendisi belirler ve zaman dilimi içinde üzerine düşen görevleri yerine getirmekle sorumludur

Gönüllü ve Umut Çocukları Derneği tüm çalışmalarda karşılıklı şeffaflık ilkesine dayalı çalışmak durumundadır.

Gönüllü, dernek yönetim veya denetim kuruluna gerekçe göstermeksizin kuruluş ve çalışmaları hakkında ayni, nakdi, içerikli sorular sorma hakkına sahiptir.

Umut Çocukları Derneği,  tüm kurumsal etkinlikler yapılırken: “Gönüllülerin varlık nedeni sayılan; çalışırken bekledikleri hazzı, geliştirmek istedikleri yeteneklerini ve diğer bütün kişisel gelişim çabalarını dikkate alıp, teşvik edici olanakları oluşturur.”

Gönüllü olmak ister misiniz?

Aramıza Katılın