Seminerlerimiz

  • Seminerlerimiz

Umut Çocukları Derneği kurulduğu günden bu yana, yüzlerce aileye, binlerce bireye el uzatmıştır. Gerek sokakta günlük yaşam mücadelesini tek başına sürdüren, gerek ailesi tarafından çalıştırılan/dilendirilen ve madde, suç gibi kötü alışkanlıklar edinmiş çocuk, genç ve aileleriyle sahada bir araya gelerek, onları alışkanlıklardan vazgeçirmek için mücadele eden, dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, edindiği tecrübeleri, bilgi ve deneyimleri üniversiteler, liseler, ilköğretim okullarında öğrencilere ve tüm topluma aktarmaktadır. Bilgiyi, didaktik yöntemlerden uzak, ele aldığı konulardaki sorunların çözümlerine değinmekte ve topluma düşen küçük sorumluluklarla büyük sorunların yok olmasına teoriden pratiğe tüm adımlarla aydınlatmaktadır.