Derneğin Amaçları

 • Derneğin Amaçları

Kurumumuz çeşitli olumsuz olgular sebebiyle aile ortamından uzak sokaklarda yaşamak zorunda kalan, aynı zamanda (uçucu-uyuşturucu) maddelerin yanı sıra suça bulaşmış veya suç potansiyeli ön görülen (aile, akraba, benzer kişi ve kötü niyetli gruplarca) istismar edilen veya her türlü istismara açık olan çocuk, ergen, genç, yetişkin bireyler kapsamında sosyal çalışmalar yapmak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmekle beraber, (kurtarıcı-koruyucu- önleyici- engelleyici-iyileştirici) çalışmalar dahilinde eğitim kurumları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer kişi, topluluk ve kurumlara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

BU AMAÇLA

 • Aileleri tarafından zor şartlar içinde çalıştırılan ve dilendirilen çocukların tespiti, ilgili kurumlara bildirimi, gereken çalışma sürecinin takibi, gerekiyorsa konu hakkında kamuoyu oluşturulması ve tüm sürecin arşivlenmesi sağlanacaktır.
 • Madde bağımlılığı konusunda bölgesel saha tespit çalışmalarınca iletişim kurulan kişi veya kişilerin ikna sonrası rehabilite merkezlerine yönlendirilmesi, sürecin takibi ve konu ile ilgili arşiv oluşturulması sağlanacaktır.
 • Suça bulaşarak ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk, ergen, genç ve yetişkin bireyler kapsamında projeler oluşturularak, ilgili uzman kişi ve kurumlar eşliğinde çalışma konuları hakkında gelişim sağlanacak, iş ve güç birliği ile konu hakkında çalışmalar yürütülecek.
 • Topluma entegrasyon ve rehabilite sürecinde uzman kişi ve kurumlarla işbirliği sağlanacak, kişi hakkında öngörülen çalışmalar gerçekleştirilerek pilot projeler dahilinde değerlendirmeler yapılacaktır.
 • İhtiyaç sahibi kişi – kişilere eğitim, iş, meslek kollarında istihdama yönelik çalışmalar başlatılarak, konu hakkında projeler üretilecek, resmi, özel ve tüzel kurumlar ile işbirliği içinde ortak çalışmalar sağlanacaktır.
 • Kurumumuz amaçları doğrultusunda sosyal alan ile ilgili çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlarla iş ve güç birliği oluşturmak kaydı ile topluma katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

DERNEĞİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

 • Sokakta ve olumsuz şartlar altında yaşamak zorunda kalan çocuk, ergen, genç ve yetişkin bireylerin hayat şartlarını iyileştirme ve yaşam koşullarına fayda sağlama adına (gazete, dergi, radyo-tv, internet, panel, konferanslar ve konuya ilişkin projeler aracılığı ile) kamuoyu oluşturulmaktadır.
 • Rehabiliteleri sağlandıktan sonra ailelerine dönmek isteyen çocuklar ve gençler ailelerine teslim edilip, sağlıklı birer birey olarak hayatlarını sürdürmeleri için çaba sarf edilmektedir.
 • Cezaevine giren çocuk ve gençlere hukuksal desteğin yanı sıra maddi, manevi ihtiyaçları karşılanmakta ve cezaevinde ziyaret edilmektedir.
 • Sokaklarda yaşayan ve tedavi olan gençlerin askere gitmesi sağlanmakta maddi manevi destek verilmekte ve ziyaret edilmektedir.
 • Sokak çalışmaları yapılmakta, sokaklarda yaşayan çocuk, ergen, genç ve yetişkin bireylerle diyalog kurup karşılıklı güven oluşturmaya, bu güven sonrası kişisel temizlik, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarının kısmen karşılanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
 • Gençlerin temel ve mesleki eğitimlerinin sağlanması için İlçe Halk Eğitim Merkezleri’nden veya gönüllü eğitimcilerden yardım istenmekte ve okur- yazarlıktan açık liseye kadar devamlılıkları sağlanmaktadır.
 • Genç bireylerin aile kurma aşamasında kendilerine maddi manevi yardım edilmektedir. Gönüllülerimizin kurumumuza bağışlamış oldukları mobilya, beyaz eşya gibi ev araç – gereçlerin kendilerine tahsisi yapılmaktadır.